Menu Sluiten

Hoe vind je anagrammen?

Anagrammen leveren maar zelden goede merknamen op, maar zelden is iets anders dan nooit. Mensen herkennen anagrammen moeilijk dus het moet ofwel een gemakkelijk anagram zijn, of hij moet zo leuk zijn dat het uitleggen van de naam een goede story oplevert, wil het een zinvol middel zijn. Hoe vind je zulke namen?

Goede anagramnamen

Een leuke vondst is het Amsterdamse horecazaaktrio Envy-Vyne-Nevy, waarvan de laatste inmiddels is omgedoopt tot nevel. Ander voorbeelden zijn Heart & Earth en Door rood, waar twee anagrammen gecombineerd zijn. Vimeo is mogelijk de bekendste anagramnaam (a. van movie).
  Ik vermoed dat deze namen min of meer toevalsvondsten zijn. Vimeo is meen ik bedacht door het woordje me in het woord video te schuiven en toevallig was het resultaat ook een anagram.
  Kun je het toeval helpen? Er bestaan online tools om anagrammen te laten berekenen, maar hoe vind je daarmee een goede naam?

Methode #1: anagrammen van trefwoorden

Deze methode is weinig kansrijk, maar ook weinig tijdrovend. Wanneer je een naam voor een bergsportclub zoekt, kun je bijvoorbeeld namen van bergen door een anagramgenerator zoals deze halen. Dit soort programma’s genereren meestal alleen anagrammen die bestaan uit betekenisvolle woorden.

Methode #2: relevante anagramduo’s vinden

Namen van de types Heart & Earth en Door rood kun je vinden door de computer woorden van dezelfde letters te laten verzamelen of woorden van dezelfde letters die direct na elkaar voorkomen. Je kunt het aantal resultaten beperken tot woorden van 4-6 letters en dan blijft het behapbaar. Ik heb bij wijze van proef Walt Whitmans dichtbundel Leaves of Grass de volgende anagrammen van vijf letters gehaald: Saved & Vedas, Regal & Large, Regal & Glare, Pride & Pried, Worth & Throw, Mania & Amina, Crops & Corps, Tired & Tried, Aides & Aside, Aides & Ideas, Tires & Tries, Tires & Tiers, Sinks & Skins, Never & Nerve, China & Chian, China & Chain, Items & Mites, Items & Times, Straw & Swart, Strap & Traps, Strap & Parts, Reign & Niger, Blade & Baled, Could & Cloud, Bared & Bread, Bared & Beard, Wrong & Grown, Eleve & Levee, Roost & Roots, Forts & Frost, Tales & Stale, Tales & Steal, Tales & Least, Mason & Moans, Forth & Froth, Swell & Wells, Renew & Newer, Slept & Pelts, Sidle & Slide, Serve & Veers, Serve & Verse, God’s & Dog’s, Doors & Odors, Shall & Halls, Phase & Heaps, Phase & Shape, Shalt & Laths, Dover & Drove, Earth & Herat, Earth & Heart, Capes & Paces, Capes & Space, Plate & Leapt, Coast & Coats, Beads & Based, Stead & Dates, Steak & Stake, Steak & Takes, Steam & Teams, Steam & Mates, Steam & Tames, Dents & Tends, Argue & Auger, Tough & Ought, Spear & Spare, Spear & Reaps, Wider & Weird, Ether & Three, Ether & There, Speak & Peaks, Speak & Spake, Ropes & Pores, Ropes & Prose, Deeps & Speed, Ocean & Canoe, Shout & South, Board & Broad, Burnt & Brunt, Night & Thing, Dense & Needs, Sower & Worse, Dribs & Birds, Rhone & Heron, Fetes & Feste, Coral & Carol, Float & Aloft, Leaks & Lakes, Penal & Panel, Exist & Exits, Palms & Lamps, Palms & Psalm, Teats & Taste, Teats & State, Posts & Stops, Posts & Spots, Spirt & Strip, Trial & Trail, Sedge & Edges, Hears & Share, Sword & Words, Waist & Waits, Blare & Blear, Texas & Taxes, Views & Wives, Veins & Vines, Quite & Quiet, Age’s & Ages’, Swing & Wings, First & Rifts, Sheet & These, Herds & Shred, Mater & Tamer, Anger & Range, Lumps & Plums, Haste & Hates, Begin & Being, Later & Alert, Cheat & Teach, Fibre & Brief, Monde & Demon, Miles & Slime, Miles & Smile, Sport & Ports, Feuds & Fused, Slain & Nails, Cares & Races, Cares & Acres, Lanes & Leans, Evils & Lives, Solve & Loves, Gates & Stage, Death & Hated, Tower & Wrote, Throe & Other, Stone & Tones, Stone & Notes, Cared & Cedar, Meals & Males, Groan & Organ, Spice & Epics, Agree & Eager, Unser & Nurse, Liars & Rails, Small & Malls, Reins & Risen, Stool & Tools, Laves & Vales, Laves & Slave, Armed & Dream, Peals & Leaps, Shark & Harks, Arise & Raise, Sharp & Harps, Lacks & Slack, Shore & Horse, Dread & Dared, Shade & Heads, Sloop & Loops, Trade & Tread, Signs & Sings, Weeds & Swede, Idols & Solid, Since & Cenis, Maple & Ample, Pains & Spain, Norma & Roman, Lifts & Flits, Splay & Plays, Charm & March, Clean & Lance, Trees & Steer, Flies & Files, Sweep & Weeps, Bulge & Bugle, Canst & Scant, Santa & Satan, More; & Rome;, Names & Means, Urges & Surge, Wares & Swear, Outer & Route, Shelf & Flesh, False & Fleas, Waste & Sweat, Goths & Ghost, Beast & Beats,

Wanneer we hetzelfde doen met Gorters Mei krijgen we Andre & Nader, Andre & Ander, Sleep & Speel, Roken & Koren, Gleed & Legde, Bleke & Bleek, Weten & Weent, Begon & Bogen, Werde & Weder, Ramen & Armen, Leven & Nevel, Leven & Elven, Lange & Lagen, Neven & Venen, Langs & Glans, Beeld & Bleed, Nabij & Bijna, Thuis & Huist, Lazen & Zalen, Trots & Stort, Stroo & Soort, Greep & Gerep, Ronde & Onder, Elken & Enkel, Elken & Leken, Staal & Slaat, Staan & Naast, Genot & Togen, Roept & Troep, Leekt & Lekte, Iedre & Ieder, Geurt & Terug, Vroeg & Grove, Ijzen & Zijne, Droom & Moord, Varen & Raven, Steeg & Geest, Reist & Stier, Doorn & Noord, Vloeg & Vogel, Vloed & Volde, Bloed & Bolde, Danst & Stand, Bonde & Boden, Plats & Plast, Brood & Boord, Vrede & Veder, Wreed & Werde, Drong & Grond, Leege & Geele, Neder & Reden,

Methode #3: abstracte anagrammen vinden

Namen van het type Vimeo kun je vinden door de letters uit trefwoorden om te gooien.Je kunt de resultaten een beetje beperken door fonologische regels in je programma te verwerken. Bijvoorbeeld: de naam mag niet met mv– beginnen.

Methode #4: anagrammen met medeklinkerverwisseling vinden

Namen van het type Melons & Lemons vind je door te zoeken op woorden waarvan de medeklinker(cluster)s omgewisseld worden. Wanneer je ook verwisselingen van het type Keurslager-Zeurklager wilt vinden, kun je waarschijnlijk beter een formule gebruiken waarmee je van grote hoeveelheden woorden de medeklinkers verwisselt.

Wat levert het op?

Anagrammen kunnen charmante en memorabele namen opleveren. Het is de moeite waard om even te kijken of je een anagramnaam kunt vinden.

Geplaatst inNaamgeneratoren