Menu Sluiten

BillyBo na klacht en wedstrijd verder als Bobilly

Kinderkleertjeswebwinkel BillyBo (‘Leuke spulletjes en kleertjes voor mevrouwtjes en meneertjes’) heeft zijn naam recent gewijzigd in Bobilly, na een succesvolle oppositie door de eigenaar van het surfmerk Billabong. Eigenaarster Isabel Hinnekint werd over de zaak geïnterviewd door Het Nieuwsblad.

beeldcitaat: Bobilly.be

De uitspraak is te vinden bij het BOIP: oppositienummer 2007467.

De zaak begon toen Hinnekint besloot om de naam van haar webwinkel en kledingbedrijf als merk in te laten schrijven. Zonder die inschrijving zou de eigenaar van Billabong er mogelijk niet eens achter zijn gekomen dat BillyBo bestond en als dat wel zou zijn gebeurd, zou hij een zaak denk ik niet de moeite waard hebben gevonden. BillyBo is geen directe concurrent in het surfsegment. Maar bij depot als merk gaan er alarmbellen rinkelen.

Details

In de uitspraak staat de volgende overweging over het al dan niet hoorbaar overeenstemmen:

Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen, waardoor zij eenzelfde lengte, ritme en intonatie hebben. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer belang hechten aan het begin van een teken (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste lettergreep en de vier eerste letters van de tekens zijn fonetisch identiek. De tweede lettergreep klinkt verschillend als gevolg van de verschillende klinkers ([i] versus [a]). De laatste lettergreep bevat dan weer dezelfde klinker en is daardoor gelijkluidend, ook al omdat de eindletters NG van het ingeroepen recht als velaire nasaal niet geprononceerd worden uitgesproken. Ten slotte hebben de tekens op auditief vlak ook nog de alliteratie van de letter B gemeenschappelijk. Dit alles draagt bij tot een overeenstemmende auditieve totaalindruk.

BBIE, Beslissing oppositie 2007467

Hier zou bezwaar tegen te maken zijn. De eindklank -ng wordt door gebruikers van het Nederlands duidelijk hoorbaar uitgesproken en gebruikers van het Frans (ook Beneluxtaal) maken er (gok ik) een nasal korte o van. Dat is beide iets anders dan de lange o van BillyBo. De Engelse uitspraak is volgens Cambridge Dictionaries als volgt:

Zo zeg je Billabong
Zo zeg je Billabong

beeldcitaat: Cambridge Dictionaries Online

De ‘officiële’ uitspraak is dus met a-achtige klanken in de slotlettergreep en een schwa (onbklemtoonde uh-klank) in de tweede. De uitspraak is in alle relevante talen echt anders dan de beoordelaar hier beweert.
  Het probleem zit ‘m hier vooral in het feit dat door oudere uitspraken als regel is gaan gelden dat overeenstemmende beginletters zwaar tellen bij het bepalen van de mate van gelijkenis. Oudere uitspraken hebben ook uitgewezen dat het voorkomen van persoonsnamen in een merknamen niet automatisch tot herkenning daarvan leidt en dat het doorsnee Benelux-publiek de naam Billabong niet zal herkennen als Australische geografische naam.

Is er gerechtigheid?

Je moet je de situatie voorstellen dat BillyBo wel degelijk zich in het surfsegment zou begeven. Is er dan verwarring te verwachten? Ik zou zeggen van niet in de dagelijkse betekenis van verwarring, maar er is dan wél sprake van twee concurrerende merken met precies dezelfde beginletters en alliteratie met een –b.
  Over of er sprake is van rechtvaardigheid kun je twisten. Omdat doorprocederen zeer kostbaar kan zijn en extra risico’s geeft, is dit geen reële optie voor een relatief klein bedrijf als Bobilly. Dat zou je als rechtsongelijkheid kunnen beschouwen.
  De eigenaar van BillyBo moest zijn naam dus wijzigen en moest daarnaast 1000 EUR aan de opposant betalen. Isabel Hinnekint maakte van de nood een beetje een deugd door op Facebook een wedstrijd uit te schrijven om een nieuwe naam te vinden. Dat leverde de simpele omkering Bobilly op en gratis publiciteit in Het Nieuwsblad. Er is geen inschrijving van de nieuwe naam in het merkenregister. Mogelijk is Hinnekint nu bang voor oppositie door Oilily, of heeft ze het plan laten varen om een merk te lanceren.

Geplaatst inMerkenrecht, Nieuws