Naam zorginstelling of zorgdienst bedenken

Zorginstellingen staan voor professionaliteit en kennis van de best beschikbare zorg, maar ook voor medemenselijkheid en verbondenheid met de lokale gemeenschap. Een goede naam voor een locatie of overkoepelende organisatie past bij al deze gezichten. Hoenoemik? adviseert over naamgeving en helpt om een naam te te vinden waarbij iedereen zich goed voelt.

Ervaring naamontwikkeling zorgsector

We hebben ruime ervaring in de zorg. Zie ons portfolio voor enkele voorbeelden. Zo bedachten we de dienst Meerkeuzezorg voor Vierstroom en de naam Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) voor een samenwerkingsverband van ziekenhuizen.

Diensten

  • Naamontwikkeling voor zorglocaties en -organisaties
  • Naamontwikkeling zorgdiensten
  • Workshops voor naamontwikkeling, toegespitst op de zorg
  • Begeleiding juridisch onderzoek en marktonderzoek

Bel of mail voor meer informatie

Wil je meer weten of een vrijblijvende offerte opvragen? Bel 0642 038 456 (Wouter van der Land) of mail naar hoenoemik@gmail.com.