Home

Welkom bij Hoenoemik?, bureau voor creatieve naamgeving. Wij bedenken namen voor een professioneel doel: merknamen, bedrijfsnamen, productnamen, namen voor scholen, ziekenhuizen, festivals, enzovoort. Ook begeleiden we brainstorms voor naamontwikkeling. Bel om kennis te maken 0642 038 456.

Een sterke naam laten bedenken

Je naam is je meest prominente communicatiemiddel. Hij komt overal en je maakt er die belangrijke eerste indruk mee. Hoenoemik? ontwikkelt namen die van de beperkte ruimte maximaal gebruik maken. Onze diensten:

  • Naamontwikkeling: advies en creatie
  • Begeleiding juridisch onderzoek en marktonderzoek
  • Organisatie en begeleiding van brainstorms voor naamontwikkeling

Onze werkwijze

Naamgeving vraagt om een korte, maar intensieve samenwerking. Het begint met een adviesgesprek en het formuleren van een scherpe opdracht. Daarna volgt een eerste ronde met creatieve voorstellen in een groot aantal richtingen. Met de reacties op deze ‘vrije ronde’ werken we toe naar een shortlist van zo’n twaalf sterke kandidaat-namen. Vrijwel altijd komt hier de winnende naam uit, maar soms volgt nog een derde ronde.

Contact

Bel om kennis te maken 0642 038 456 of mail naar hoenoemik@gmail.com.